1. Որոնք են կապիտալի արտահանման պատճառները և ձևերը:

Կան կապիտալի արտահանման բազում պատճառներ, սակայն հիմնական պատճառը արտասահմանում ներդրում անելն է, որից էլ բխում է սեփական արտադրություն ունենալը, կամ որևէ ընկերության բաժնեմաս ձեռք բերելը: Կապիտալի արտահանման ևս մեկ շատ նշանավոր պատճառ կա, դա երկրի ներսում տնտեսւոյան անկայունությունն է, որը հետևանքով գործարարները ներդրումներ չեն կատարում երկրի ներսում, այլ երկրից դուրս են հանում իրենց կապիտալը: Այդ պրոցեսը հիմնականում կոչվում է կապիտալի արտահոսք, սակայն ներդրողի կամ գործարարի տեսանկյունից դա կապիտալի արտահանում է: