Արևմտահայերենի կրողները իրավունք ունեն իրենց լեզվով մեր երկրում կրթույուն ստանալու իրավունք՝  դա հաստատ է:  Արևմտահայերի կրթության իրավունքը իրենց լեզվով հիմնավորվում է Լեզվի մասին օրենքի  2-րդ հոդվածով: Նրանք հանգիստ կարող են պահանջել իրենց իրավունքի իրացումը: Այդ խնդրի համար պետք են խելացի լուծումներ, որպեսզի՝ ոչ պետության ռեսուռնսերը զգալիորեն նվազեն, համ էլ՝ մեր հայրենակիցները իրենց հանգիստ զգան մեր երկրում իրացնելու իրենց իրավունքը: Իմ կարծիքով առաջին հերթին՝ պետք է թողարկել արևմտահայերեն գրքեր՝ ոչ մեծ քանակությամբ, այնքան որ բավարարի արևմտահայերեն կրողներին, երկրորդ դրան զուգահեռ պետք է արևմտահայերեն խոսացողներին աստիճանաբար դասավանդվի հայերեն մինչև, որ նրանք լիարժեք տիրապետեն արևելահայերենին: Այսինքն՝ արևմտահայերեն գրքերը այստեղ կատարում են ժամանակավոր դեր:

Advertisements