Բոլոր ֆիզիկական մարմինները կոչվում են նյութեր: Նյութերը ըստ բաղադրության դասակարգում են պարզ և բարդ: Մարդկությանը հայտնի նյութերի թիվն է՝ մոտավորապես 20 միլիոն: Պարզ նյութերը կազմված ենմիատեսակ քիմիական տարրի ատոմներից: Բարդ նյութերը կազմված են երկու կամ ավելի քիմիական տարրի ատոմներից:

Պարզ նյութեր մետաղներ

K-կալիում      Au-ոսկի     Fe-երկաթ     Hg-սնդիկ   Pt-պլատին

պարզ նյութեր ոչ մետաղներ

O2-թթվածին      F-ֆտոր       N2-ազոտ    C-ալմաստ

Բարդ նյութերը դասակարգում ենք անօրգանական և օրգանական:

Անօրգանական նյութերի օրինակներ

H2O-ջուր     CO2-ածղաթթու գազ      NaCl-կերակրի աղ

 

Advertisements