Գործնական քերականություն

Լրացրո՛ւ բաց թողած տառերը և կետադրի՛ր, անծանոթ բառերը բացատրի՛ր։

Երբ բոլորը վեր կացան, ոտքի ելավ նաև կաթողիկոսին դեմ դիմաց նստած՝ Դանիել եպիսկոպոսը։ Շոգի պատճառով ուսերին էր գցել պարեգոտը, որի տակից երևում էին մազեղեն քուրձը՝ սմքած մաշկը։

Դու ասացիր հայրապետ, որ Պապը չի իրագործի իր բոլորիս համար անընդունելի հրամանը, սկսեց նա լեռնականի բամ- խռպոտ ձայնով սակայն իմացած լինես որ նա արդեն իրագործել է։

Ներսեսը սթափվեց, այդ հաղորդումից սփրթնեց և դողդոջուն ձեռքով նշան արեց, որ Դանիելը շարունակի։

Միջօրեին, թագավորն ազատ է արձակել սարկավագների կալանավորած պարտազանց շինականներին և մենք այլևս իրավունք չունեինք մեր վանքապատկան շինականների վրա։ Սա չի նշանակում արդյոք, որ աղոթքով ու ճգնությամբ մենք անվերջ ապաշխարհելով պիտի ենթարկվենք, աստվածըն-եմ հրամանին եկած ապօրինի արքայից։

****

Դար-ինները կողք կողքի բարձրանում էին խորդուբորդ լեռնալանջով, որտեղ մի ժամանակ երևում է սալարկված ճանապարհ է եղել։ Նրանցից ամեն մեկը մի տարիքի էր՝ պապը վաթսունութ, որդին քառասուներեք, թոռը տասնինը։ Չգիտեին քանի տարեկան են գիտեին, որ պապ որդի ու թոռ են։

Նրանք անբա-բա- մագլցում էին լեռնալանջով և նրանց հետ ասես մագլցում էր նաև արփին աղ-ամուղ-ի մուգ կապույտը ցրելու և աշխարհին վերադարձնելու մի գիշերով կորցած իր գույները։

Դարբին Մարգարը, Գեղամ որդուն դարձավ և ասաց.

– Սանասարին նշանելու ժամանակն է, հմուտ դարբին է արդեն։

Սանասարը ականջի ծայրով լսեց, որ իր մասին է խոսքը և խոնարհ հետ նայեց, որ ավագներին    ունկընդրի։

Արտագրի՛ր մեծատառերը թողնելով միայն անհրաժեշտ դեպքերում։

ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ ԹԱԳԱՎՈՐՆԵՐՆ ՈՒ ԻՇԽԱՆՆԵՐԸ ՄԵԾ ՄԱՍԱՄԲ ՄԱԿԱՆՈՒՆՆԵՐ ՈՒՆԵԻՆ՝ ԱՇՈՏ ՈՂՈՐՄԱԾ, ԱՇՈՏ ԿԱՌՈՒՑՈՂ, ԱՇՈՏ ԵՐԿԱԹ․․․ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ ԿԱՐԵԼԻ Է ԲԵՐԵԼ ՈՐՔԱՆ ՈՒԶԵՍ։

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲԻԹԼԻՍԻ ԳԱՎԱՌԻ ԹԵՂՈՒՏ ԳՅՈՒՂԸ ՆԵՄՐՈՒԹ ԼԵՌԱՆ ՀՅՈՒՍԻՍԱՅԻՆ ԼԱՆՋԵՐԻՆ ԷՐ՝ ԽԼԱԹ ՔԱՂԱՔԱԻՑ ՈՉ ՇԱՏ ՀԵՌՈՒ։

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԼԵՌԱՇԽԱՐՀԻ ՄԵԾ ԳԵՏԵՐՆ ԵՆ ՏԻԳՐԻՍԸ, ԵՓՐԱՏԸ, ԱՐԱՔՍԸ, ԿՈՒՐԸ ԵՎ ՀԱԼԻՍԸ։

ԵՐԿՈՒ ՀԱԶԱՐԱՄՅԱԿ ԱՌԱՋ ՄԵԾ ՀԱՅՔԻ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԱՐՏԱՇԱՏՈՒՄ ԵՂԵԼ Է ԹԱՏՐՈՆ, ԵՎ ԵՎՐԻՊԻԴԵՍԻ «ԲԱՔՈՍՈՒՀԻՆԵՐ» ԲԵՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԲԵՄ Է ՀԱՆՎԵԼ ՀՌՈՄԵԱՑԻ ԶՈՐԱՎԱՐ ՄԱՐԿՈՍ ԿՐԱՍՈՍԻ ԳԼՈՒԽԸ։

ՎԻԼՅԱՄ ՍԱՐՈՅԱՆԻ ԳՐՉԻՆ ԵՆ ՊԱՏԿԱՆՈՒՄ « ԻՄ ՍԻՐՏԸ ԼԵՌՆԵՐՈՒՄ Է», «ՁԵՐ ԿՅԱՆՔԻ ԺԱՄԱՆԱԿԸ»,  «ՀԵ՛Յ, ՈՎ ԿԱ ԱՍԴՏԵՂ»,  «ԽԱՂՈՂԻ ԱՅԳԻՆ»

 ԹԱՏԵՐԱԽԱՂԵՐԸ։

Advertisements