Ջրածնի անձնագիրը և

1.Քիմիական նշանը՝H,

2. կարգաթիվը1

3.Ar (H2)=1

3.Քիմիական բանաձևը՝H2

4.Mr (H2)=2   (H-H) Ոչ բեվեռային կովալենտ կապ

5.Դիրքը պարբերական համակարգում պարբ.1,  խումբ1, ենթ. գլխավոր

6.ատոմի բաղադրությունը   (1p, 0n) 1e

7.Ատոմի կառուցվածքը +1 )1e

8.1ատոմի զանգվածը m0=1*1,66*1,-27կգ

9.Իզոտոպները դրանք նույն ատոմի տարատեսակներն են, որոնք ունեն նույն միջուկի լիցքը և տարբեր հարաբերական ատոմային զանգվածներ, այսինքն տարբեր նետրոնների թիվ:

H-պրտիյ (1p, 0n) 1e

D-դեյտերիյ (1p, 1n) 1e

T-տրիտիյ(1p, 2n)1-e

                                              Ջրածնի տարածումը բնության մեջ

Ջրածինը ամենատարածված  տարն  է տիեզերքում  երկրագնդի վրա կազմում է 1տոկոս: Ազատ վիճակում չի հանդիպում, մտնում է տարբեր նյութերի կազմի մեջ՝  ջրի,թթուների ,որգանական նյութերի ,նավթի ու գազի  մեջ:

 

Advertisements