P էլեկտրոներ կարող են լինել 6 հատ:

S էլեկտորնները շրջանաձև պտտվում են ատոմի շուրջը նրանք, կարող են լինել 2 հատ:

D էլեկտորնները ծաղկաձև պտոււյտներ են կատարում և 10 հատ են:

F էլեկտրոնները երկկողմանի ծաղկաձև ամպեր են առաջացնում և լինում են 14 հատ:

 

P-ֆոսֆոր  +15  1/2 2/8 3/5

1s^6 2s^2  2p^6 3s^2, 3p^3

 

Mn  +25 միջուկի լիցք   1/2  2/8 3/13  4/2

1s^2,  2s^2, 2p^6, 3s^2 3p^6  3d^5

Տարրի բնութագրում

1)Քիմիական նշան F

2)Կարգաթիվ 9

3)Ar(F)=19

4)Միջուկի լիցքը +9

5)Ատոմի բաղադրությունը  (9p 10n) 9e

6)Դիրքը պարբերական համակարգում

2-րդ պարբերություն, խումբ

7)Ատոմի կառուցվածքը՝

+9 միջուկի լիցք  շերտեր 1/2 2/7

10)էլեկտրոնային բանաձև

1S^2 2S^2 2p^5

11)Բջջային կառուցվածքը

 

12)Ոչ մետաղ

 

31-րդ տարր Գալիում

 1. Քիմիական նշանը Ga
 2. Կարգաթիվ 31
 3. Ar(Ga)=70
 4. Միջուկի լիցքը +31
 5. Ատոմի բաղադրությունը (31p,39n) 31e
 6. Դիրքը պարբերական աղյուսակում
 7. Ատոմի կառուցվածքը  շերտեր 1/2 2/8 3/18 4/3
 8. 1S^2 2S^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^10 4s^2 4p
 9. Բջջային կառուցվածք  1 վանդակ S, 3 վանդակ P,
 10. Մետաղ է
 11. 0, +3

22-րդ տարրը Տիտանիում

 1. Քիմիական նշանը Ti
 2. Կարգաթիվը 22
 3. Ar(Ti)=

 

 

Advertisements