Գործնական քերականություն

1.Դո՛ւրս գրիր անձնական դերանունները. կազմի՛ր նախադասություններ՝ գործածելով այդ դերանունները։

Իրար, այսչափ, նրանք, ոմն, ուրիշ, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի, ամեն ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք, ամենքը, մեկմեկու:

2.Ընդգծի՛ր ցուցական դերանունները։

Ոմն, այսչափ, ինչ-որ, դրա, մենք, յուրաքանչյուրը, ինքը, նույնպիսի, ամեն ինչ, ողջ, իրենք, ոչինչ, դա, ամբողջ, սա, միմյանց, ոչ մեկը, ոչ ոք, դուք, մյուս, ամենքը, միևնույն, ողջ, ամբողջ, միևնույն, սույն, միևնույն, ինչ, այսպես, այդպես այնպես, որքան, սա, դա, նույնտեղ, այնչափ։

3.Ընդգծի՛ր որոշյալ դերանունները․

  • միմյանց, յուրաքանչյուր, ինչ, երբ
  •  ամեն ինչ, համայն, ամեն մի, ողջ
  • որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
  • իրար, որերորդ, քանիսը, այլ

4.Ո՞ր շարքի բոլոր դերանուններ են հարաբերական․

  •  ով, ինչ, երբ, սույն
  • ողջ, քանի, ինչու, որ
  • որտեղ, քանի, ինչպես, ինչու
  •  իրար, որերորդ, քանիսը, այ։

5. Ո՞ր նախադասությունների մեջ բառագործածության  սխալ կա (ընդգծիր սխալ  օգտագործված բառերը).

ա)Ուժեղ աղմուկից հանկարծակի ի գալով՝ մոտեցավ լուսամուտին։

Հանկարծակի ի գալով՝ ուժեղ աղմուկից, մոտեցավ լուսամուտին:
բ) Ավանդության համաձայն՝ վառելիքի դեզը վերածվել է քարե ամրոցի։
գ) Ակնոցի վրայից աչքերը հառնեց դիմացը նստած մարդկանց։
դ) Առվի մեղմ կարկաչյունը հանգստացնում էր հոգնած նյարդերս։
զ) Իր վատ արարքի համար նա մեղանչեց ընկերոջ առաջ։

6. Ընդգծի’ր հապավումները, գրի՛ր տեսակները՝ տառային, վանկային, վանկաբառային․
ժողդատարան-ժողովրդական դատարան վանկաբառային, զինծառայող- զինվորական ծառայող վանկաբառային, ուսխորհուրդ- ուսումնական խորհուրդ վանկաբառային, շինջոկատ- շինարարական ջոկատ վանկաբառային, նորընտիր- վանկաբառային նոր ընտրված , կուստոմս, քաղբանտարկյալ-քաղաքական բանտարկյալ վանկաբառային, պետպատվեր- պետական պատվեր վանկաբառային, ուսմասվար- ուսումնական մասի վարիչ վանկային, մարզկենտրոն, գրապահոց- գրքերի պահոց վանկաբառային, սոցհարցում- սոցիալական հարցում վանկաբառային, շինհրապարակ- շինարարական հրապարակ վանկաբառային, զինադադար- զինվորական դադար վանկաբառային, պետեկամուտ- պետական եկամուտ վանկաբառային։

Advertisements