Խմբավորե՛ք, թե ո՛ր իրավիճակում շնչառական գործընթացն ինչպես է

փոխվում: Հիմնավորե՛ք շնչառական գործընթացի արագությունը.

1. հաճախ

2. դանդաղ

3. խորը

Իրավիճակներ

ա) Միջավայրում CO2-ի շատացում- խորը

բ) Դրական զգայական իրավիճակ- դանդաղ

գ) Արյան մեջ O2-ի նվազում-հաճախ

դ) Քնած ժամանակ-դանդաղ

ե) Սառը ջրի մեջ ընկղմվելիս-խորը

զ) Անձրևից հետո-

է) Ծանր ֆիզիկական աշխատանքից հետո-հաճախ

ը) Բացասական զգայական իրավիճակ-հաճախ

Advertisements